Deze kan variëren van een incidenteel steunend contact tot een meer intensieve behandeling. De behandeling is gericht op de actuele klachten en problemen. Vaak maakt diagnostiek onderdeel uit van de behandeling, deze kan gericht zijn op het in kaart brengen van de ervaren problemen.

Er wordt gewerkt met verschillende behandelingsmethoden, zoals Cognitieve Gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining, EMDR, speltherapie, systeemtherapie. 

Gemiddeld omvat de behandeling 8-10 gesprekken. De duur van de gesprekken is 45 minuten. 

Het is ook mogelijk huisbezoeken of schoolbezoeken af te leggen.