Hierin vindt u de voor het behandelcontact geldende ethiek en de privacyregels.

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling of over het contact, dan kunt u dit aan mij kenbaar maken.

Als we er niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de LVVP:

U kunt in contact komen met een LVVP-functionaris van Klacht&Company via:

Meer informatie: Klachtenregeling van de LVVP

Jongeren onder de 18 jaar kunnen ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het AKJ via info@akj.nl, of 088-5551000. Het is mogelijk om via de site van het AKJ een klachtenformulier in te vullen.

Er is ook een geschillencommissie en een geschillenregeling: De Geschillencommissie Zorg in Den Haag.

Neem bij de intake een verwijsbrief, uw zorgpas en uw identiteitsbewijs mee.

Actuele wachttijd:

18-20 weken

Telefoon
038 422 18 67