Per 1-1-2017 is het voor iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen.

Het kwaliteitsstatuut van Norden Psychologenpraktijk is goedgekeurd en u kunt het hier bekijken / downloaden:

Kwaliteitsstatuut van Norden Psychologenpraktijk (PDF)

Neem bij de intake een verwijsbrief, uw zorgpas en uw identiteitsbewijs mee.

Actuele wachttijd:

18-20 weken

Telefoon
038 422 18 67